Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
หน้าแรก > เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง > เว็บพันธมิตร

เว็บพันธมิตร

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
http://www.dlf.ac.th

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และได้ร่วมกับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดหลักสูตร มัธยมศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรมสามัญศึกษา และสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ทางช่อง 11-16 (UBC) โดยกองทัพบก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันโดยเสด็จพระราชกุศลเป็น การพระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชน และกำลังดำเนินการขยายไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติตามลำดับ
 
 

KING POWER - King of duty free
http://www.kingpower.com

ในวันนี้ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น และยึดมั่นในพันธะสัญญาที่จะมอบบริการเหนือระดับแก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ สมดั่งสโลแกนของเราที่ว่า "King of Duty Free" ผู้นำในโลกของธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดภาษี และอากร พร้อมมอบที่สุดแห่งบริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 21 ปี คิง เพาเวอร์เข้าใจถึงทุกความต้องการ ด้วยการคัดสรรสินค้าแบรนด์เนม ของขวัญชิ้นพิเศษ ตลอดจนสินค้าที่จะเติมเต็มทุกการเดินทางให้สุดพิเศษ ในราคาที่คุณไม่อาจปฏิเสธ
 
 

สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
http://www.ha.or.th

จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยปรับรูป การดำเนินงาน จากโครงการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการวิจัย และพัฒนาที่มีขอบเขต การดำเนินงาน ในโรงพยาบาลนำร่อง 35 แห่ง และได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงาน
กองทุนสนับสนุน การวิจัย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2540 - 31 กรกฎาคม 2543. คณะกรรมการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้ง
สถาบัน พรพ. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2542 ภายใต้แผนงาน พัฒนากลไกในการสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งมีเป้าหมาย ให้มีการจัดการเครือข่าย
เพื่อสร้างความรู้ และใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 
 

ศิริราชออนไลน์
http://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/clinic_online.asp

ไขปัญหาสุขภาพของท่านโดยแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลศิริราช
 
 

สภากาชาดไทย
http://www.redcross.or.th

เครือข่ายสภากาชาดไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และในเวลาเดียวกันเครือข่ายนี้ยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสภา กาชาดไทย ที่ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้จากทุกมุมโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีแห่งการครองราชย์
 
 

รายการเจาะใจ
http://www.johjai1991.com

รายการ "เจาะใจ" เป็นรายการแนว TALK SHOW ที่เจาะลึกเรื่องราวของผู้คนทั่วเมืองไทย ในรูปแบบ Variety of Reality โดยเป็นเรื่องราวที่นำเสนอถึงประเด็นที่สังคมสนใจในขณะนั้น พร้อมทั้งให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อจุดประกายให้เกิดแรงบังดาลใจ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ด้วย 2 พิธีกร คุณสัญญา คุณากร และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โดยออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.25-23.30 น. ทางททบ.5
 
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
http://www.rdpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงาน
และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถสนองพระราชดำริได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
 

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature - WWF)
http://www.wwf.or.th

WWF หรือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้น
ครั้งแรกที่เมืองเมิร์กซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพ.ศ.2504 โดยเซอร์ปีเตอร์ สก็อต และกลุ่มคนที่สนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
 

กองทัพบก
http://www.rta.mi.th

กองทัพบกกำเนิดมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทย และเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งว่า "อิสรภาพ ความมั่นคง ตลอดจนความรุ่งเรืองของประเทศ ขึ้นอยู่กับกิจการทหารเป็นสำคัญตลอดมาทุกยุคทุกสมัย"
 
 

โรงพยาบาลวิภาวดี
http://www.vibhavadi.com

โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดบริการให้การรักษาพยาบาล มาตั้งแต่ปี 2529 โรงพยาบาลได้พัฒนาการ บริการมาโดยตลอดทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ
 
 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
http://www.thainakarin.co.th

โรงพยาบาลไทยนครินทร์เปิดดำเนินงานในปี พ.ศ. 2536 และดูแลรักษาพยาบาลโดยเน้นที่ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริการ รักษาพยาบาลด้วยคุณภาพสูงสุด เพื่อที่จะสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีแก่ผู้คนในสังคมส่วนรวม
 
 

โรงพยาบาลสมิติเวช
http://www.samitivejhospitals.com

บริษัทสมิติเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ และการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
 
 

โรงพยาบาลหัวเฉียว
http://www.huachiewhospital.com

โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มจากเป็นสถานพยาบาลผดุงครรภ์เล็กๆ เปิดให้บริการทำคลอดทั้งในและนอกสถานที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียวเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป GENERAL HOSPITAL ให้บริการทุกสาขาการแพทย์
 
 

โรงพยาบาลเวชธานี
http://www.vejthani.com

โรงพยาบาลเวชธานี ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจร ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย
 
 

โรงพยาบาลนนทเวช
http://www.nonthavej.co.th

โรงพยาบาลนนทเวช เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง จากการให้บริการที่ยึดมั่นในคุณภาพ
ให้การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ที่มี ประสิทธิภาพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการมาโดยตลอด
 
 

The Mall Convention Center
http://mcchall.themallgroup.com/

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx

กลต.ปลูกความรู้ คู่การลงทุน
การลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก ...หากรู้จักและเข้าใจมาเรียนรู้และทำความเข้าใจ
 
 

หาหมอดอทคอม ทุกโรคร้ายมีคำตอบ
http://haamor.com

เว็บไซต์สุขภาพ ที่มุ่งมั่นให้บรรลุมาตรฐานสากล ด้วยบทความ โรคต่างๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยาต่างๆ จากเภสัชกร การตอบคำถามจากแพทย์ บล็อคด้านการแพทย์ ทำเนียบโรงพยาบาล และรายชื่อแพทย์ทั่วประเทศ
 
 

ถามครู.com
http://taamkru.com

สื่อกลางความรู้ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกวัยอนุบาลถึงประถมต้น ข้อมูลการเลือกโรงเรียนคุณภาพ คลังแบบทดสอบความพร้อมออนไลน์ และเว็บบอร์ดที่ตอบคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็ก เพราะเราเชื่อว่า "พ่อแม่พร้อม ลูกพร้อม"
 
 

โรงภาพยนตร์ในเครือ SF
http://www.sfcinemacity.com

กลุ่มธุรกิจบันเทิงบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตและพัฒนาคุณภาพและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนโรงภาพยนตร์ 3 แบรนด์ ได้แก่ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า , เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า และ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ มากกว่า 36 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพและบริการที่ดีที่สุด พร้อมขยายสาขาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 
 

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
http://www.paradisepark.co.th

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค พร้อมให้บริการที่เต็มไปด้วยร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำ ที่นำเสนอสินค้า
แฟชั่นล่าสุด รวมถึงอาหารและสถาบันเพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงสำหรับเด็ก ในย่านถนน
ศรีนครินทร์และกรุงเทพฯ ตะวันออกฯ ที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวและคนทุกรุ่น
 
 

GTH
http://gth.co.th/homegth/

ภาพยนตร์ คิดถึงวิทยา http://teachersdiarymovie.com/site#
ภาพยนตร์ ฝากไว้ในกายเธอ www.theswimmersmovie.com
 
 

brandbuffet
http://www.brandbuffet.in.th

 
 

คู่สร้างคู่สม
http://www.koosangkoosom.com