• อายุประกัน 1 เดือน - 55 ปี

  • ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี

  • มีเบี้ยคืนให้ทุกปี* ปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เงินคืนตลอดสัญญารวม 584% ของเงินครบกำหนดสัญญา 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อปี**

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
จังหวัด *
หรือ โทร 02-248-9194
ประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

เบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

หมายเหตุ

*,**เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ไทยประกันชีวิต ยิ้มรับทรัพย์ 10/5 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 10/5 [1]"

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้ง ต้องแถลงข้อมูลตามความจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน