ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน

27/09/2020

ภาพข่าว : น.ส.ปาณี เจียรดิฐ ผอ.สายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไทยประกันชีวิตจิตอาสา พร้อมด้วย นางขวัญมนัส ทองมั่ง ผจก.สายการตลาดภูมิภาค 14 นำทีมฝ่ายขายจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับมณฑล-ทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ ทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือน วัดและโรงเรียน ซึ่งประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงป้องกันการเกิดโรคระบาดหลังน้ำลด ที่ อ.เวียงสา จ.น่าน 
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 21-27 ก.ย./น.7)