ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับสมาชิก กบข.และครอบครัว พัฒนาสินค้าใหม่ครอบคลุมการดูแลรอบด้าน

16/02/2021

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในโครงการ “ประกันชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อมอบการดูแลแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และครอบครัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการการวางแผนด้านชีวิต สุขภาพ และการเงินในปัจจุบัน ประกอบด้วย
แบบประกันเกษมทวี (1) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออมควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต              ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี ให้ความคุ้มครองถึง 14 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีก่อนครบสัญญา ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมควบคู่ได้ อาทิ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การประกันโรคร้ายแรง รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท 
แบบประกันเกษมสิน 3 แบบประกันสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว ให้ความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 120%      ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตรับความคุ้มครอง 100-120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับสมาชิก กบข.ที่ต้องการสร้างกองทุนมรดกควบคู่กับการสร้างรายได้ในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันบำนาญ 2 แบบ คือ แบบประกันเกษมบำนาญA1 (1) สมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ได้รับเงินบำนาญทุกปี 13% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา 
และแบบประกันเกษมบำนาญ 3 ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 13% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปีถึงอายุ 90 ปี และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งช่วงก่อนและระหว่างรับเงินบำนาญตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ที่ซื้อแบบประกันบำนาญดังกล่าวจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รวมถึงนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิ-ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
 (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, เดลินิวส์/น.7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30, สยามรัฐ/น.6)