ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตต่อสัญญาซีไอเอ็มบี ไทย ขายประกันผ่านแบงก์อีก 3 ปี นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ตั้งเป้าปี 64 กวาดเบี้ยฯ ปีแรกกว่า 1,500 ล้านบาท

02/02/2021

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผย ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาฉบับใหม่กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 – 2566) เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาจำนวน 59 แห่ง และมีพนักงานธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตขายประกันชีวิต จำนวน 874 คน ในจำนวนนี้ได้รับ IC License จำนวน 366 คน 
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคารฯ อาทิ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตควบการลงทุนทั้งแบบ Unit Linked และ Universal Life โดยในปี 2564 ตั้งเป้าเบี้ยประกันรับปีแรกผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และมีเป้าหมายอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี รวมถึงอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90%
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถือเป็นพันธมิตรที่ดี และมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันรับรวมจากการขายประกันชีวิตประเภทสามัญ 6,489 ล้านบาท ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ 4,381 ล้านบาท และมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์สูงถึง 90% โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) บริษัทมีสัดส่วนเบี้ยประกันรับปีแรกผ่านช่องทางธนาคาร 34.9% ของเบี้ยประกันรับปีแรกทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเสนอขายแบบ Digital ให้กับธนาคารฯ ภายใต้โครงสร้างแอปพลิเคชัน TL Pro Plus ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน   ที่อำนวยความสะดวกด้านการขายที่ครบเครื่อง สำหรับใช้ในการเสนอขายแบบประกัน Unit Linked และ Universal Life รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการเสนอขายที่สอดคล้องกับประกาศของ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต  นายหน้าประกันภัยและธนาคาร (Market Conduct) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม และปกป้องความเสี่ยงต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
 (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30,4, แนวหน้า/น.6)