ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

06/09/2020

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อให้ความคุ้มครองคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์- รับบริจาคอวัยวะ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนทุนประกันภัยรวม 4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 31 ส.ค.-6 ก.ย./น.7)