ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Virtual Run : Run to the World 2020 สมทบโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก"

09/12/2020

ภาพข่าว : นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผอ.ฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนไทยประกันชีวิต ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากกิจกรรม Virtual Run : Run to the World 2020 แก่นายไพโรจน์ เผือกประพัฒน์ กก.และ ผจก. มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก” 
(สยามรัฐ/น.6)