ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบเงินสินไหม กรณีนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19

14/03/2021

ภาพข่าว : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปธ.โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตาม “โครงการไทยประกันชีวิต ฮอตเคลม” จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กก.ผจก.ใหญ่ และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต    
 (สยามธุรกิจ 13-26 มี.ค./น.14)