ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รุกเจาะกลุ่มวัยทำงาน ส่งแบบประกัน "ทรัพย์บำนาญ G 85" ส่งท้ายปี

25/10/2020

คอลัมน์ปลอดเคลม : นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต แจ้งว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญG 85” ซึ่งเป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับคนวัยทำงาน ที่ต้องการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ โดยลูกค้าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี เลือกเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 ระยะตามความต้องการ คือ แบบประกันทรัพย์บำนาญ G 85/10 ชำระเบี้ยฯ 10 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี และแบบประกันทรัพย์บำนาญ G 85/60 ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี และได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของทุนประกันตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปีเช่นเดียวกัน โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 แสนบาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 19-25 ต.ค./น.7)