ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19

06/06/2020

ภาพข่าว : ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด  ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยได้ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 9,200 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด มูลค่ารวม 324,500 บาท 
 (แนวหน้า/น.7)