ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อผู้ประสบภัยหนาว จ.แม่ฮ่องสอน

28/01/2021

ภาพข่าว : กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต นำเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ไปมอบให้เด็กนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านแม่เกาะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
(มติชนรายวัน/น.17)