ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนเว็บไซต์ทางการแพทย์

20/09/2020

ภาพข่าว : นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเว็บไซต์ www.trceid.org สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการรักษาและป้องกันตัวจากโรคไม่ติดต่อ รวมถึงข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อทุกระบบทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 14-20 ก.ย./น.7)