• ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี

  • อายุประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี

  • มีเบี้ยคืนให้ปีที่ 2-14(1) ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เงินครบกำหนดสัญญา 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • รวมเงินคืนตลอดสัญญา 565% ของจำนวนเงินประกันภัย

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี(2)  

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
หรือ โทร 02-201-4482
ประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

เบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และ การเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลกทุกกรมธรรม์

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์

ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรม ความสนุก

ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

หมายเหตุ

(1) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14

(2) เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ไทยประกันชีวิต สุขใจได้เงิน 15/5 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 15/5 [1]"

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้ง ต้องแถลงข้อมูลตามความจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

- ผู้ที่กรอกข้อมูลจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด