ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker "น้องหนึ่ง OFL"

14/03/2021

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ขอเชิญร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL” ราคา 30 บาท (จำนวน 24 แบบ) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยสูงวัย ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ให้เข้าถึงการรักษาและการบริการ รวมทั้งลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก สามารถร่วมทำบุญได้ที่ Line Sticker Shop พิมพ์ Nong Nueng OFL หรือ https://line.me/S/Shop/sticker/author/2071103
 (ประชาชาติธุรกิจ 15-17 มี.ค./น.24)