ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยภาคใต้

images
06/01/2021

นางสาวปาณี เจียรดิฐ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่โรงเรียนวัดทุ่งส้าน ต.นาไม้ไผ่, โรงเรียนเขาโร และสถานีอนามัยเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับใช้ฟื้นฟูสถานที่ซึ่งประสบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามพันธกิจการบรรเทาทุกข์ และเสริมสร้างความแข้งแข็งแก่ชุมชน ณ โรงเรียนเขาโร จ.นครศรีธรรมราช