ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปีมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

24/01/2021

ไทยประกันชีวิต จิตอาสาร่วมใจออกบูธงาน “สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 10 เพื่อรณรงค์จัดหารายได้ซื้อแว่นตามอบให้น้องในชนบทที่ขาดแคลน ในวาระพิเศษครบรอบ 25 ปี “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” โดยผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตที่ร่วมใจกันออกบูธกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ในวาระที่มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (มูลนิธิ-ไทยประกันชีวิตเดิม) ก่อตั้งครบ 25 ปี ในปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 18-24 ม.ค./น.7)