ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จัดแคมเปญ "Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี" ภารกิจต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

14/11/2020

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต เผยถึงความสำเร็จแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี” โดยไทยประกันชีวิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์และกระตุ้นให้บุคลากรไทยประกันชีวิต รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีเป้าหมายในการจัดหาปริมาณโลหิตให้ได้ 1,000,000 ซีซี ภายในปี 2563 โดยในปัจจุบันสามารถจัดหาปริมาณโลหิตผ่านแคมเปญได้ถึง 1,214,400 ซีซี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวสอดคล้องกับ Core Value ในการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิต ที่เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าชีวิตคุณค่าความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการรณรงค์บริจาคโลหิต และอาสาสมัครบริจาค Stem Cell ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้ว ยังสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สภากาชาดไทย อาทิ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ดวงตา รวมถึงการบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำหรับการรณรงค์รับบริจาคโลหิต บริษัทฯ กำหนดเป็นภารกิจที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน และสามารถจัดหาปริมาณโลหิตสำรองได้แล้วรวมกว่า 20 ล้านซีซี
“แคมเปญ ‘Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี’ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการบริจาคโลหิตและบริจาคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลัง ประกอบกับในปีนี้ เราต้องเผชิญกับวิกฤติ โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้สภากาชาดไทยเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก เนื่องจากไม่สามารถรับบริจาคโลหิตได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงปรับรูปแบบกิจกรรม โดยมุ่งเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต พร้อมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยังสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสถานที่อื่นๆ ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาบางนา เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้บริจาค ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากพนักงานและบุคลากรฝ่ายขายไทยประกันชีวิต ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว”
(สยามธุรกิจ 14-20 พ.ย./น.14)