ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ติดตั้ง "ตู้ปันน้ำใจ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

19/05/2020

ภาพข่าว : นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต ร่วมเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันน้ำใจ” ที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขายของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็น “ผู้ให้” แบ่งปันสิ่งของต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ติดตั้งบริเวณอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขารัตนาธิเบศร์ สำหรับเป็นต้นแบบ และเปิดโอกาสให้ฝ่ายขายสามารถดำเนินการติดตั้งเพิ่มในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ  
  (แนวหน้า/น.7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.3)