ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบความคุ้มครองนิสิต มศว. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

04/08/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต และรองศาสตร์จารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีลงนามประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 25,308 คน เงินเอาประกันภัยรวม 2,783,880 บาท ซึ่งบริษัทฯ ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
(สยามรัฐ/น.6)