ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบรางวัลจากกิจกรรม LINE Official Account "ThaiLifeInsurance" ครั้งที่ 2

06/01/2021

ภาพข่าว : นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต มอบรางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามผ่าน LINE Official Account “ThaiLifeInsurance” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผู้โชคดีจากการจับรางวัลรอบที่ 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-29 พ.ย. 2563 มูลค่ารางวัลตลอดรายการรวมทั้งสิ้น 416,800 บาท
(สยามรัฐ/น.6)