ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต-มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

13/02/2021

ภาพข่าว : นายไชย ไชยวรรณ ประเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน บริษัทมอบเงินแล้วรวมทั้งสิ้น 8.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์