ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ออกสัญญาเพิ่มเติม "ประกันสุขภาพ VIP DD" จับกลุ่มคนวัยทำงาน

19/11/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติม “ประกันสุขภาพ VIP DD” ที่ตอบความต้องการด้านการวางแผนดูแลสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มเติมวงเงินค่ารักษาที่มีอยู่เดิม ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี 
โดยมีแผนประกันให้เลือก 3 แผน คือ แบบเหมาจ่ายวงเงิน 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท  เพื่อเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยในแผนที่เลือกซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งต้องซื้อพร้อมกับสัญญาประกันชีวิตหลัก ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
สำหรับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษา ไม่ว่าจะเป็นกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน, ค่ายากลับบ้านสูงสุดครั้งละ 3,500 บาท, ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายโดยการผ่าตัด และหัตถการ รวมถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 500 - 4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductible) ที่ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือกไว้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอยู่เดิม ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อน-ภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
“บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และเพียงพอต่อการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD จึงเป็นทางเลือก ที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท และผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ นักแสดง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยรองรับความเสี่ยงและคลายความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ มีตัวแทน-ประกันชีวิตมืออาชีพ หรือ Life Partner กว่า 30,000 คนทั่วประเทศ พร้อมให้บริการวางแผนชีวิตและสุขภาพ” นายสวัสดิ์กล่าว
(ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.7, สยามรัฐ/น.6, ไทยโพสต์/น.7)