ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าโครงการ "เสริมโอกาส สุขยั่งยืน" รุ่นที่ 2 ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน

01/11/2020

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 หัวใจแดนอีสาน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิสาหกิจชุมชน   
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 26-1 พ.ย./น.7)